เสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด